دوره مبانی موسیقی

عضویت
در دوره «مبانی موسیقی» با دکتر رابرت گرینبرگ همراه می‌شویم. دکتر گرینبرگ در سال 1954 در بروکلین متولد شد و به موسیقی روی آورد. این هنرمند به سبک کلاسیک و کلاسیک معاصر کار می‌کند و یک موسیقیدان و پیانیست زبده است. ابتدای این دوره با زبان موسیقی شروع شده و سپس درباره تئوری موسیقی، گام‌ها و وزن‌ها، انواع سازها و آهنگسازی صحبت می‌شود.