دوره هملت شاهزاده کوچولوی دانمارک

عضویت
رضا بابک پس از 28 سال به همراه همکاران سابقش چون بهرام شاه‌محمدلو، جمشید جهان‌زاده، پرستو گلستانی و ... نمایش"هملت، شاهزاده کوچولوی دانمارک" را روی صحنه برد و ما در این دوره به تماشای این نمایش می‌نشینیم. در بین برداشت‌های مختلفی که از تراژدی "هملت" انجام شده، این نمایش یکی از جذاب‌ترین‌ها بوده است. بهرام شاه‌محمدلو، پرستو گلستانی، لیلی رشیدی و حسن‌دادشکر از بازیگران این نمایش هستند.