دوره کلمه سکوت کلمه

عضویت
تئاتر «کلمه سکوت کلمه» درباره سه شامپانزه باهوش با نام‌های کافکا، میلتون و سویفت است که توسط دکتر رزنبام درون قفسی انداخته شده‌اند تا آزمایش خاصی را انجام دهند .... . مریم سعادت، فرهاد آئیش، فرشته صدر عرفایی، سینا رازانی، سعید چنگیزیان و شبنم فرشادجو بازیگران این نمایش هستند و مائده طهماسبی کارگردانی آن را بر عهده دارد. در این مجموعه «کلمه سکوت کلمه» را با یکدیگر خواهیم دید.