دوره مخمصه

عضویت
در این دوره به تماشای نمایش "مخمصه" می‌نشینیم. این نمایش درباره زن و مردی است که به خانه جدید اسباب کشی کرده‌اند. در شب تولد زن، مهمان ناخوانده‌ای به منزلشان وارد می‌شود و اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد. افسانه صرفه جو کارگردانی این تئاتر را بر عهده داشته و وحید آقاپور، حسین امیدی، سارا بهرامی، کیوان خانبگی و ... در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. نمایش مخمصه بر اساس یک داستان کوتاه از "واهه کاچا" نویسنده لهستانی نوشته شده و داستان مبتنی بر یک موقعیت خاص است.