دوره اسب‌های پشت پنجره

عضویت
نمایش "اسب‌های پشت پنجره" به نویسندگی"ماتئی ویسنی‌یک" و کارگردانی "روح‌الله جعفری" در سال 1388 به روی صحنه رفت. این نمایش گوشه‌ای از زندگی سه نسل از زنان را در جامعه انسانی به تصویر می‌کشد که جنگ باعث برهم ‌زدن کانون خانواده‌ آن‌ها می‌شود. در این دوره "اسب‌های پشت پنجره" با هم خواهیم دید.