دوره بازگشت پسر نافرمان

عضویت
خسرو بهداد بیست سال است که در فرانسه زندگی می کند و در زندگی شخصی و حرفه‌ای موفق است. روزی از روزهای ماه اکتبر به خاطر یک تماس از ایران همه چیز عوض می‌شود ... . گزارش فوق خلاصه‌ای از داستان نمایش "بازگشت پسر نافرمان" است که با همکاری ایران و فرانسه و در سال 1392 بر روی صحنه رفت و ما در این دوره آن را خواهیم دید. علی راضی کارگردانی این اثر را بر عهده داشته و بابک کریمی، نوال شریفی، ماکان اشگواری و ... نقش‌آفرینان آن بوده‌اند.