دوره مرثیه‌ای برای کتاب سوزی‌ها

عضویت
مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها یکی از آثار مدرن تئاتر ایران است که به صورت تعاملی با مخاطبان اجرا می‌شود. این اثر که به کارگردانی علی اتحاد بر روی صحنه رفته، ترکیبی از ویدئو اینستالیشن، موسیقی زنده و اجرا را در کنار هم دارد. بابک حمیدیان، نورا هاشمی، نیکو ترخانی، نوید هدایت پور و جواد مولانیا از اجراگران این تئاتر هستند. در این دوره به تماشای "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها" می‌نشینیم.