دوره تالار تاریخی گلوب

عضویت
سالن‌های تئاتر همیشه نه تنها محلی برای گرد آمدن و حضور هنرمندان برای ارائه آثارشان، بلکه مکانی برای پیوند بازیگران و تماشاگران بوده است. در این دوره شما را با خود به تالار گلوب شکسپیر می‎بریم. این سالن مهم‌ترین تماشاخانه انگلیس است و جزو اولین سالن‌هایی است که برای اجرای تئاتر ساخته شده است. با این مجموعه ویدئو سفری در زمان خواهید داشت و با قرارگیری در تالار گلوب احساس خواهید کرد در قرن 16 به تماشای یک تئاتر نشسته‌اید.