دوره هنر دراماتیک و اجزای آن

عضویت
درام هنري تقليدی است که از عوامل متعددی چون روايت داستاني، شخصيت‌ها، صحنه‌آرايي، بازيگری، افکت، لباس، ديالوگ و ... تشکيل مي‌شود. هنر دراماتیک به اجرای یک روایت داستانی با استفاده از این عناصر گفته می‌شود. آشنایی با هنر دراماتیک نقطه آغازی برای هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر محسوب می‌شود و ما در این دوره شما را با هنر دراماتیک و اجزای آن به ویژه در حیطه پرمخاطب تئاتر و نمایشنامه آشنا می‌کنیم.