دوره در جست و جوی شکسپیر

عضویت
بسیارند کسانی که از شکسپیر به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویس تاریخ یاد می‌کنند. از سال 1600 به بعد شکسپیر نوشتن نمایشنامه‌‌های تراژیک خود را آغاز کرد. هملت، شاه لیر، اتلو و مکبث از جمله آثار تراژدی شکسپیر به حساب می‌‌آیند. شخصیت‌‌های این داستان‌ها برداشتی زنده از خلق‌ و خوی نامناسب انسانی هستند. بازی کردن شخصیت‌های نمایش‌های شکسپیر برای هر کس می‌تواند تجربه‌ای فوق‌العاده باشد. دوره‌ی پیش رو این امکان را برای شما فراهم می‌کند که با بازیگران و نحوه اجرای این نمایشنامه‌ها آشنا شوید. پس از این دوره شاید شما هم بخواهید نقش اتلو را بازی کنید.