دوره زندگی و آثار فرانک لوید رایت

عضویت
فرانک لوید رایت، مشهورترین معمار آمریکاست که بیش از هزار بنا و سازمان را طراحی و پانصد ساختمان را تکمیل کرده است. وی علی‌رغم زندگی پر فراز و نشیب خود، به سرعت رشد کرد و به درجه‌ای رسید که به عقیده بسیاری از بزرگان عرصه معماری، یکی از سه یا چهار استاد معمار قرن بیستم محسوب می‌شود. از مشهورترین آثار او می‌توان به مرکز مردمی شهرستان مارین، منزل فالینگ واتر، موزه سلیمان رابرت گوگنهایم، معبد یونیتی در ایلینوی، منزل روبی و تلییزن وست اشاره کرد. در این مجموعه ویدیویی شما را با زندگی و آثار این معمار بزرگ بیشتر آشنا خواهیم کرد.