دوره مقبره اعتمادالدوله در آگرا

عضویت
مقبره اعتمادالدوله واقع در آگرای هند بنایی تاریخی و مقبره میرزا غیاث الدوله بگ پدر ملکه نور جهان است. این دوره مروری بر تاریخچه ساخت این بنا و ویژگی‌های ساخت و معماری آن است.