دوره Multimedia Builder

عضویت
در یک تعریف کلی میی‌توان گفت منظور از سیستم‌های چند رسانه‌ای، سیستم‌هایی با ظاهر گرافیکی همراه با تصویر، فیلم، صدا و جلوه‌های ویژه هستند که به طور هماهنگ و تحت یک مجموعه کار می‌کنند. نرم افزارهای چند رسانه‌ای متعددی وجود دارند که در اين زمينه می‌توانند مورد استفاده قرار گيرند. تعدادی از اين نرم‌افزارها به صورت حرفه ‌ای برای اين کار استفاده می‌شوند که به تخصص بالايی جهت کار نیاز دارند. در اين ميان نرم‌افزار Multimedia Builder يا به اختصار MMB علاوه بر اينکه داراي محيطی ساده است، توانايی‌های لازم، جهت ايجاد يک محتوای چندرسانه ‌ای با قابليت‌های بالا را نيز داراست. این مجموعه نحوه کار با نرم‌افزار MMB را به شیوه‌ای ساده، قابل فهم و کاربردی در اختیار شما قرار می‌دهد.