دوره کاردستیهای کاغذی

عضویت
در این دوره با استفاده از ساده‌ترین ابزارها، مانند کاغذ، می‌توانید کاردستیهای زیبایی بسازید. می‌توانید از این کاردستی‌ها به عنوان هدیه و یا برای تزئین میز کار یا تحریر خود استفاده کنید.