دوره اصول عکاسی

عضویت
در این دوره جامع شما با کلیه اصول، تکنیک‎‌ها و ابزار اصلی مربوط به عکاسی دیجیتال آشنا می‌شوید. استفاده از نمونه‌های بصری متعدد در این دوره موجب ملموس‌تر شدن مباحث آن می‌شود؛ تسلطی که از بررسی این نمونه‌ها به دست می‌آورید به شما کمک خواهد کرد تا عکس‌های گوناگون را مهندسی معکوس کنید و با دیدن عکس به تکنیک‌های به کار گرفته شده در آن پی ببرید.