دوره تاریخ هنر به زبان ساده

عضویت
در این دوره متفاوت شما با تاریخ هنر آشنا می‌شوید. شخصیت‌های دوست داشتنی این مجموعه شما را به سفری هیجان‌انگیز به اعماق تاریخ دعوت کرده و مهم‌ترین وقایع تاریخ هنر را به زبان ساده روایت می‌کنند.